Pořadatel právě stránku připravuje....

Jedná se o XXIV.ročník malého folk, country a bluegrass festivalu na farské zahradě v Čechticích.